RITE Ugljevik: Počeo godišnji remont

UGLJEVIK – U termoelektrani je redovni godišnji remont u trajanju od četrdeset dana planiran u periodu od 15. aprila do 25. maja.

Prema izjavi Milana Mirkovića . rukovodioca RJ Termoelektrana pripreme se odvijaju po planu. U toku remonta će se pored redovnih poslova raditi :

  • zamjena kanala dimnih gasova ( vrijednosti oko 350.000 KM),
  • zamjena nosećih elemenata konvektivih pregrijača u kotlu (vrijednost oko 400.000 KM),
  • zamjena kanala ugljenog praha (vrijednost 100.000 KM),
  • zamjena ovješenja pregrijača pare-širmova (vrijednosti 400.000 KM).

Potpisan je ugovor za nabavku i zamjenu dva ventilatora hladnog zraka (vrijednost oko 1,4 milion KM).

Takođe će se u toku ove godine raspisati i tenderi u cilju pripreme investicionih zahtjeva koji se planiraju  izvršiti u toku kapitalnog remonta termoelektrane u 2016. godini. U toku tendera za rekonstrukciju 6 kV i 0,4 kV postrojenja na dopremi uglja i otpremi šljake i pepela (okvirna vrijednost oko 4 miliona KM), u toku je izrada novog tenderskog dokumenta za rekonstrukciju elektro-filtera (okvirna vrijednost do 20 miliona KM).

Jedan od većih zahvata koji bi se radio u kapitalnom remontu 2016. godine bi bila rekonstrukcija turbine, čija bi realizacija započela već ove godine, a koja bi trebalo da podigne snagu turbine za 7 MW (okvirna vrijednost 15 miliona KM).

«Naš cilj je da ovaj zahvat radio proizvođač turbine ruski Zavod LMZ iz Sankt Petersburga. Uprava i nadzorni odbor su donijeli odgovarajuće odluke i čeka se saglasnost Vlade Republike Srpske, nakon usvajanja Plana poslovanja», kaže Dragan Miljanović, izvršni direktor za tehnička pitanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.