RS prihvatila donatorska sredstva

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, čija je ukupna vrijednost 101,1 milion evra.

Od ukupnog iznosa, 85,9 miliona evra čine donatorska sredstva, a 15,2 miliona evra predstavlja učešće domaćih institucija posredstvom nefinansijskih i finansijskih doprinosa, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Iznos sredstava koji će biti realizovan na području Republike Srpske biće utvrđen tokom pripreme i realizacije podprojekata u okviru Programa.

Cilj Programa je trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica.

Donatorskim sredstvima planirana je pomoć za oko 5.400 porodica u BiH, i to 1.800 Srba, 1.800 Hrvata i 1.800 Bošnjaka, od čega će na području Republike Srpske biti obnovljeno i izgrađeno 4.200 stambenih jedinica, i to 1.200 za Srbe, 1.800 za Hrvate i 1.200 za Bošnjake.

Realizacija Programa predviđena je u periodu od četiri godine, u više pojedinačnih podprojekata, a u skladu sa raspoloživim donatorskim sredstvima.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Ovo ministarstvo zadužuje se i za redovno informisanje Vlade Republike Srpske o svakom pojedinačnom grant-sporazumu, kao i efektima utroška grant sredstava u skladu sa odredbama Zakona o donacijama u javnom sektoru.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.