Sa lažnom diplomom do radnog mjesta

BANJALUKA, BIJELJINA – Na području Bijeljine tokom prošle godine otkriveno je najviše lažnih diploma, i to čak 114 slučajeva, koji su proslijeđeni tužilaštvu.

Prema podacima MUP-a RS, u 2014. godini evidentirana su 132 slučaja falsifikovanja ovog dokumenta, a samo u prva dva mjeseca ove godine 20.

I dok su spiskovi u biroima za zapošljavanje sve duži, falsifikovane diplome su, sudeći prema policijskim podacima, sve češći način da se dođe do željene radne pozicije.

 Sa nezakonito stečenim i falsifikovanim diplomama i dalje posla imaju i prosvjetni inspektori RS, koji kontrole vrše po zahtjevu ustanova i poslodavaca. Od početka 2015. godine kontrolisali su 31 školsku ispravu, a posumnjano je da je devet svjedočanstava o završenoj srednjoj školi falsifikovano. U 2014. izvršena je provjera 153 diplome i za 41 svjedočanstvo srednje škole i dvije diplome visokoškolskih ustanova posumnjano je na falsifikovanje, te je o svim slučajevima obaviješten MUP.

“U prošloj i ovoj godini nije bilo slučajeva u kojima bi inspekcija nalagala poništavanje školskih isprava koje su izdale obrazovne ustanove u RS”, precizirala je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata RS.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja RS, istakao je da je neophodno da u svim javnim ustanovama u Republici Srpskoj hitno budu prekontrolisane diplome zaposlenih.

“Pravosudni organi moraju ažurnije da donose presude za sve one koji su krivotvorili diplome te iste upotrebljavali, a kazne treba i pooštriti. Kada je posrijedi rad privatnih fakulteta, smatramo da treba pooštriti ne samo kriterijume za dodjeljivanje licenci za rad istih, nego zapravo kriterijume koji se primjenjuju na studijskim programima”, istakao je Gnjatić.

On je dodao je oko 50 nastavnika matematike sa spornim diplomama privatnih fakluteta iz Brčkog radilo u osnovnom i srednjem obrazovanju RS i da je resorno ministarstvo reagovalo u ovom slučaju.

U Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH u Mostaru precizirali su da su 2013. godine tokom provjere 554 fakultetske diplome u BiH (uglavnom inostrane) utvrdili nepravilnosti u sedam slučajeva. Tokom 2014. kontrolisali su 205 diploma, te je utvrđeno da su tri diplome falsifikovane: Ekonomskog fakulteta iz Ciriha, Švajcarska, izdata na ime M.S., Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda, Republika Srbija, izdata na ime S.H. i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru, izdata na ime M.P.

Provjerom 32 diplome tokom ove godine, ova institucija nije utvrdila nikakve nepravilnosti.

Zatvorske kazne do pet godina

U članu 377. stav 2 Krivičnog zakona RS stoji da “ko napravi lažnu javnu ispravu, testament, mjenicu, ček, javnu ili službenu knjigu ili drugu knjigu koja se mora voditi na osnovu zakona,  ili  ko preinači  takvu  pravu  ispravu,  te takvu lažnu ili preinačenu ispravu stavi u opticaj ili je drži radi toga da je upotrijebi  ili  je  upotrijebi  kao  pravu,  biće kažnjen zatvorom  od tri mjeseca do pet godina”.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.