Utvrđen prijedlog zakona o advokaturi

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o advokaturi Srpske, kojim se uređuje organizacija advokatske službe, način i oblici rada advokata.

Zakonskim rješenjima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, nadležnosti Advokatske komore Srpske, te druga pitanja od značaja za bavljenje advokaturom.

“Budući da važeći zakon nije donesen na demokratski način i da se kao ostali zakoni nametnuti od visokog predstavnika ne uklapa u naš poredak, ukazala se potreba za donošenjem potpuno novog zakona. Tekst ovog zakona je rađen po ugledu na rješenja iz zemalja okruženja i zemalja koje imaju visok stepen demokratije”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na sjednici je donesena Uredba o uslovima i kriterijumima za dodjelu maksimalno do 390.000 KM u svrhu poboljšanja efikasnosti poslovanja privrednih društava.

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi jačanja privrede Republike Srpske na način da se dodjelom novčanih sredstava poboljša efikasnost poslovanja privrednih društava.

Da bi ostvarilo prava na novčana sredstva, privredno društvo je obavezno da ispuni propisane uslove i izradi plan za poboljšanje efikasnosti poslovanja, u kojem se, između ostalog, navode mjere i načini za njegovu realizaciju.

Novčana sredstva se dodjeljuju posredstvom javnog konkursa kojeg objavljuje, priprema i provodi Ministarstvo idustrije, energetike i rudarstva Republike Srpskle, navodi se u saopštenju.

Usvojen nacrt strateškog razvoja poljoprivrede

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Nacrt strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja od 2015. do 2020. godine, čiji je cilj da obezbijedi neophodan strateški okvir za razvoj ovog sektora u ekonomskom, ekološkom i socijalnom smislu.

Na dugoročnom planu, ovaj dokument treba da obezbijedi jednake uslove konkurentnosti za domaće poljoprivredne proizvođače u odnosu na proizvođače u zemljama okruženja i da ispuni osnovne regulatorne standarde, te standarde dobre prakse EU u programiranju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, prilagođavanje zahtjevima koji proizlaze iz procesa pristupa BiH EU, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Strateški ciljevi razvoja sektora do 2020. godine su: obezbjeđenje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača i povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede kroz povećanje nivoa investicija, povećanje stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje, održivo upravljanje prirodnim resursima i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, uravnotežen integralni ruralni razvoj i sistemska podrška razvoju sektora poljoprivrede i ruralnih područja.

Izradom Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske za period od 2015. do 2020. godine nastavlja se vremenski kontinuitet prethodnih strategija – Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srpske do 2015. godine i Strateškog plana ruralnog razvoja Srpske od 2010. do 2015. godine.

Strateški plan sastoji se od analize stanja i perspektive razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj, koja je završena krajem maja, Strateškog okvira i operativnog okvira.

Politike za realizaciju strateških ciljeva obuhvataju politike podrške poljoprivrednoj proizvodnji, politike podrške restruktuiranju poljoprivrede i politike ruralnog razvoja.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o načinu realizacije sredstava za sanaciju štete od poplava u biljnoj proizvodnji u 2014. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kontinuirano i sistematično prati stanje u oblasti sektora i preduzima potrebne mjere iz svoje nadležnosti, a sve s ciljem saniranja štete od poplava, grada i drugih elementarnih nepogoda, te radi obezbjeđivanja uslova za nastavak proizvodnog ciklusa u jesen 2014. godine.

Ova informacija daje pregled trenutnog stanja procesa objedinjavanja, kontrole i validacije podataka o procjenjenim direktnim štetama od poplava, kao i o predloženom načinu sanacije šteta u biljnoj proizvodnji, podzakonskim aktima i procedurama, koje su neophodne za relizaciju sredstava za sanaciju štete u biljnoj proizvodnji.

Početi pregovore sa “ŽOS Trnavom”

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija da počnu pregovore sa slovačkom kompanijom “ŽOS Trnava” radi nabavke novih teretnih vagona za “Željeznice Republike Srpske”.

Vlada je prihvatila i informaciju o prelasku sa nalogne na digitalnu zemaljsku radio-difuziju u frekvencijskim opsezima od 174 do 230 mehagerca i od 470 do 862 megaherca.

Od predstavnika Republike Srpske u Savjetu ministara BiH zatraženo je da insistiraju na donošenju potrebnih odluka i ubrzanju procesa digitalizacije, odnosno zaštiti interesa Republike i njenog javnog emitera, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Nakon prihvatanja Informacije o potrebnim aktivnostima s ciljem kvalitetnije kontrole statusa koncesionih ugovora, Vlada je zadužila nadležna ministarstva da, u saradnji sa Komisijom za koncesije, pribave sve relevantne podatke o koncesionarima koji su promijenili vlasničku strukturu i ustupili ugovore o koncesiji bez saglasnosti Komisije i koncedenta, te da preduzmu neophodne mjere u skladu sa zakonom.

Ministarstvo pravde zadužuje se da ukaže Notarskoj komori Republike Srpske na obavezu notara da prilikom izrade akata koji se odnose promjenu vlasničke strukture koncesionara vode računa o primjeni zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu oblast koncesija.

Usvojeni elektroenergetski bilansi

Vlada Republike Srpske usvojila je danas rebalans ovogodišnjeg elektroenergetskog bilansa Srpske, elektroenergetski bilans za narednu godinu, kao i elektroenergetski bilans Srpske za period 2015. do 2017. godine.

Rebalansom elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2014. godinu planirana proizvodnja električne energije iznosi 5.669 gigavat-časova, što je na nivou bilansom planirane proizvodnje.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je donošenje rebalansa elektroenergetskog bilansa neohodno zbog većih dotoka u hidroakumulacijama, zahvaljujući kojim je proizvodnja električne energije u hidroelektranama za 2014. godine povećana za 7,43 odsto u odnosu na ovogodišnji elektroenergetski bilans.

“Proizvodnja električne energije u termoelektranama u odnosu na bilans za 2014. godinu smanjena je za 4,63 odsto. Razlog za to je što je remont Termoelektrane `Ugljevik` neplanski produžen za 31 dan, jer su prilikom redovnog remonta uočena oštećenja na generatoru”, navedeno je u saopštenju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *