ZNAČAJNE INVESTICIJE U OVOJ GODINI NA RUDNIKU UGLJEVIK

UGLJEVIK- Na rudniku će se u toku ove godine podići nova  polumobilna sekundarna drobilana,kojom se praktično mijenja stara koja je u funkciji 30 godina (vrijednost 4,4 miliona maraka),izvršiti produžavanje trakastog transportera uglja u površinskom kopu,čime se smanjuju dužine za dovoz uglja damperima (vrijednost 1,9 miliona maraka).

U toku godine će se stari toplovod  od termoelektrane do rudnika ,koji nije u funkciji od 1992.god.,zamijeniti novim koji će omogućiti kvalitetnije grijanje svih radnih prostorija na rudniku(vrijednost  2,2 miliona maraka).U toku su radovi na zamjeni tablastih zatvarača  na brani na riječici Mezgrajici koja je kolektorom provedena ispod odlagališta jalovine (vrijednost 480 hiljada maraka),a planira se i izgradnja prelivnog kanala od jezera na rijeci Mezgrajici preko odlagališta,koje treba da obezbjedi nesmetan protok vode u slučaju velikih vodostaja, s tim da se veći dio tog posla treba realizovati u ovoj,a ostatak u narednoj godini (ukupna vrijednost radova 600.000 maraka).

 

Tekst: Snežana Milošević

Foto: Dragan Đukić

Jedan komentar u “ZNAČAJNE INVESTICIJE U OVOJ GODINI NA RUDNIKU UGLJEVIK”

  1. apis

    Ni sami ne vjerujete u taj trash!
    Bando crvena!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.